Zezwolenia i uprawnienia

  • Koncesja MSWiA
  • Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu, instalowania i obsługi jonizacyjnych czujek dymu
  • Certyfikat ISO 9001
  • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych
  • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych
  • Świadectwa kwalifikacji SEP D
  • Świadectwa kwalifikacji SEP E
  • Licencje pracownika zabezpieczenia technicznego I oraz II stopnia
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu organizowanego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych dla projektantów i instalatorów systemów
Użytkownik:
Hasło:
 
Nie masz konta? Zarejestruj się.
© RAJ INTERNATIONAL, 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone