Panasonic EBL G3

System alarmu pożaru Panasonic EBL G3 jest najnowszym produktem firmy Panasonic Eco Solutions Nordic AB. Japoński producent zabezpieczeń przeciwpożarowych jest obecny na naszym rynku od kilkunastu lat i jako pierwszy w tym czasie zaoferował analogowy system wykrywania pożaru EBL2000. Jego następcą był wprowadzony w 1993 roku analogowy system EBL1000, a od 1999 roku system EBL512 spełniający wymogi normy EN-54. System Panasonic EBL G3 obecnie oferowany jest nowoczesnym produktem, przeznaczonym do ochrony obiektów średnich i dużych, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem technicznym.
Centrala EBL G3 jest centralą mikroprocesorową przeznaczoną do współpracy z analogowymi, adresowalnymi czujkami dymu, czujkami konwencjonalnymi, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, modułami sterującymi, sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi. Do centrali można podłączyć do 1024 urządzeń pętlowych podłączonych do 4 pętli komunikacyjnych. W przypadku, gdy liczba 512 adresów dla punktów pożarowych i 512 adresów dla urządzeń towarzyszących jest niewystarczająca, EBL G3 posiada możliwość łączenia w sieć do 30 central, co zwiększa pojemność systemu do ponad 15 000 punktów pożarowych. Centrale komunikują się pomiędzy sobą za pomocą podwójnej sieci TLON (redundancja połączenia). Każda z central posiada dostęp do wszystkich informacji z innych central znajdujących się w tej samej sieci - centrale są równorzędne. Istnieje możliwość monitorowania stanu systemu Panasonic EBL G3 praktycznie z dowolnego miejsca będącego w zasięgu Internetu. Umożliwia to moduł Web Servera 1598 podłączony do Internetu lub wewnętrznej sieci LAN podając informacje o alarmach pożarowych, alarmach serwisowych (zabrudzone czujki), uszkodzeniach, alarmach technicznych, zablokowanych strefach lub poszczególnych elementach systemu. Moduł umożliwia także wysyłanie informacji o stanie systemu na 4 zaprogramowane adresy e-mail.

Bardzo mocną stroną systemu Panasonic EBL G3 są elementy detekcyjne. Przy ich projektowaniu postawiono sobie za cel maksymalne zwiększenie skuteczności wykrywania pożaru przy jednoczesnej minimalizacji fałszywych alarmów. Z centralą EBL G3 współpracują:

 • analogowe, adresowalne: optyczne czujki dymu (4401), czujki temperatury (3308, 3309), zaawansowane technicznie multisensory łączące zalety czujki termicznej i optycznej (4400) oraz multisensory termiczne, optyczne i tlenku węgla (4402)
 • czujki konwencjonalne: termiczne (4318), termiczne szczelne na zakres temperatur od 54 do 130 oC (6295-6298), optyczne dymu (4452)
 • czujka próbkująca zasysane rurkami powietrze ASPECT GRIZZLE AE2010G-P
 • czujki do stref zagrożonych wybuchem (2840-optyczna, 2841-termiczna, 2842-bariera)
 • czujka bezprzewodowa (4611-optyczna, 4613-analizator sygnału, 4620-stacja bazowa)

Sygnalizowanie alarmu pożarowego odbywa się indywidualnie przez każdą czujkę w systemie. Podczas alarmu, strefa, adres czujki wykrywającej pożar (tzw. numer prezentacyjny) i dowolny opis 40 znakowy pokazywane są na wyświetlaczu centrali. Pozwala to, w połączeniu z planem rozmieszczenia czujek, na zlokalizowanie miejsca pożaru w możliwie najkrótszym czasie.
Każda centrala monitoruje elementy podłączone do swoich pętli dozorowych co 6 sekund. W przypadku przerwy w pętli zasilanie podawane jest na oba jej końce.
Zastosowane czujki analogowe adoptują się do warunków otoczenia w jakich pracują. Zapobiega to generowaniu fałszywych alarmów z powodu postępującego zabrudzania się komór pomiarowych w czujkach. Centrala oblicza poziom odniesienia indywidualnie dla każdej czujki. Powyżej tego progu centrala ustala według zaprogramowanego algorytmu, próg alarmu pożarowego. Centrala EBL G3 odczytuje, co około 6 sekund wartość chwilową każdej czujki. Wskazanie to jest proporcjonalne do warunków panujących wokół niej (temperatura, zadymienie). W celu utrzymania stałej czułości pracy każdej czujki jej poziom odniesienia jest indywidualnie obliczany jako średnia arytmetyczna z zapamiętanych wartości chwilowych odczytywanych co jedną godzinę w ciągu tygodnia. Daje to możliwość zastosowania systemu w najtrudniejszych warunkach otoczenia. W przypadku przekroczenia przez poziom odniesienia progu alarmu serwisowego, sygnalizowane jest zabrudzenie czujki przez zaświecenie się żółtej diody LED opisanej jako "Alarm serwisowy" na panelu kontrolnym centrali. Numer techniczny czujki będącej w alarmie serwisowym i jej aktualny poziom odniesienia, można odczytać na wyświetlaczu alfanumerycznym i wydrukować na drukarce w centrali pożarowej. Ponadto każda czujka:

 • może być zaprogramowana na jeden z sześciu poziomów czułości w zależności od środowiska, w którym pracuje (tryb NORMAL)
 • może samodzielnie adoptować się do warunków otoczenia, w jakich została zainstalowana (tryb ADVANCED)
 • posługuje się algorytmem uniemożliwiającym zadziałanie od chwilowego (przypadkowego) zadymienia
 • posługuje się algorytmem zwiększającym jej czułość w przypadku powolnego przyrostu zadymienia w jej otoczeniu (pożary tlące)
 • może być blokowana / odblokowana czasowo przez zegar wewnętrzny centrali lub zewnętrzne urządzenie odliczające
 • może mieć automatycznie zmieniany próg czułości w zależności od pory dnia czy obecności lub nieobecności personelu obsługującego

Te same czujki (4400, 4401) mogą same decydować o tym czy jest alarm czy nie. Samodzielnie adoptują się do warunków otoczenia, w jakich zostały zainstalowane. Do centrali przesyłają tylko informacje o swoim stanie. Oczywiście mogą być blokowane / odblokowane przez centralę, kompensują stopień zabrudzenia komory pomiarowej, ale próg czułości dobierają sobie samodzielnie. Ten sposób pracy czujek wybieramy programując je przyrządem 4414 w trybie "Advanced".

Centrala EBL G3 może sterować innymi systemami czy określonymi urządzeniami. Realizacja sterowań może następować bezpośrednio z centrali lub elementów WE/WY zainstalowanych w pętli komunikacyjnej (dozorowej). Centrala posiada w standardzie następujące wejścia / wyjścia sterujące:

 • cztery programowalne, nadzorowane wyjścia napięciowe dedykowane sygnalizatorom akustyczno optycznym (S0-S3)
 • dwa przekaźnikowe wyjścia programowalne (R0-R1)
 • cztery wejścia programowalne (J0-J3)
 • cztery wyjścia zasilające 24V DC
 • dwa nie programowane wyjścia przekaźnikowe do monitoringu alarmu pożarowego i uszkodzenia w systemie
 • w przypadku konieczności rozbudowy centrali o większą ilość wejść / wyjść sterujących, centralę można wyposażyć w dodatkowe pakiety (maksymalnie 6 sztuk) typu: 4580 - o 8 wejściach dla linii czujek konwencjonalnych; 4581 - o 8 stykach programowalnych NO lub NC; 4583 - 5 wejść, 3 wyjścia sterujące dedykowany do sterowania gaszeniem.

Centrala EBL G3 została wyposażona w bardzo bogaty zestaw możliwości programowych do tworzenia algorytmów sterujących urządzeniami zewnętrznymi.
Dla użytkowników posiadających starsze systemy EBL2000, EBL1000 oraz EBL512 dobrą wiadomością jest pełna kompatybilność centrali EBL G3 z elementami liniowymi starszego typu. Tym sposobem poprzez wymianę starej centrali na nowy produkt firmy Panasonic użytkownik może dokonać modernizacji i zwiększenia pojemności starego systemu wykrywania pożaru. Nie potrzeba demontować istniejących linii dozorowych, aby otrzymać nowoczesny produkt o nowych, dotąd nie możliwych właściwościach użytkowych np. sterowanie urządzeniami wykonawczymi (wentylacją pożarową) z pierwszego alarmu zarejestrowanego w centrali.
System EBL G3 spełnia wymagania normy europejskiej EN-54 i wewnętrzne wymagania krajów, na rynki których został przystosowany. Posiada szereg dopuszczeń krajów Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, obecny jest również w Australii i Nowej Zelandii.
Więcej szczegółowych informacji na temat Systemu Alarmu Pożaru Panasonic EBL G3 mogą Państwo uzyskać po dokonaniu rejestracji.

Użytkownik:
Hasło:
 
Nie masz konta? Zarejestruj się.
© RAJ INTERNATIONAL, 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone